kestava_kyla_logo_cyan100.jpg.jpgTV-Shop video Kestävä kylä -kortit
(Mikäli haluat että tiedostot aukeavat uuteen ikkunaan, valitse kuvakkeen päällä hiiren oikea, Open in New Window/
Avaa uudessa ikkunassa)


Kestävä kylä -suunnittelukortit (Keke-pelikortit) on kylien ja muiden yhteisöjen kehittämistyöhön sopiva käyttökelpoinen, innostava ja muunneltava menetelmä. Se on työkalu, joka johdattaa osallistujat katsomaan kyläänsä osana yhteiskunnallisia ja maailmanlaajuisia
kysymyksiä sekä kestävää kehitystä. Opas on tarkoitettu kyläasiamiehille ja muille vastaavissa tehtävissä toimiville tähän suunnittelumenetelmään perehtymistä varten.

Iso-Britannian Walesissa PLAN ED-toimintaryhmä on yhteistyökumppaneineen kehittänyt menetelmän ja käyttänyt sitä menestyksekkäästi
yhteisösuunnittelussa kylien ja pikkukaupunkien kanssa jo viiden vuoden ajan. Kyläsuunnittelupelin suomalainen versio tehtiin Kylä
välittää -hankkeessa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Kestävän kehityksen opintolinjalla opiskeleva Siina
Hara teki sovellutusta opinnäytetyönään.

Kestävä kylä -suunnittelukortteja on mahdollista yhdistää eri tavoin toteutettaviin kyläsuunnitteluprosesseihin. Toimintaohje perehdyttää
erityisesti pelikorttien käyttöön; keltaisia kortteja käytetään tulevaisuustyöskentelyssä ja arvokeskustelussa, siniset ja vihreät kortit sopivat
käytettäviksi myös yksittäisen hankkeen suunnittelussa. Opas sisältää yhden kuvauksen kyläsuunnitteluprosessista, johon
päädyttiin Kylä välittää -hankkeessa järjestettyjen koepelien tuloksena. Kyläsuunnittelumenetelmät on tässä ohjeessa kuvattu lyhyesti olettaen, että ne ovat ohjaajille jo ennestään tuttuja.

Opinnäytetyö Kestävän kehityksen suunnitelukortit: Menetelmä kyläsuunnitteluun. Siina Hara. Hämeen ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205117633


Antoisaa peli-iltaa!
Liisa Helanto
Päijät-Hämeen kylät ry

Pirkko Kaskinen
Länsi-Uudenmaan Kylät ry

Elina Leppänen
Hämeen Kylät ry

Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen Kylät ry